Learn and Play Together
 • 巴塔(Bada)公仔
  ❤ 收藏
 • 巴塔(Bada)公仔

  Bada(巴塔)公仔
      

  • ¥159.00
   ¥0.00
   ¥159.00
   ¥159.00
   ¥95.40
   ¥79.50
   ¥79.50
   ¥119.25
   ¥159.00
   ¥135.15
  • 满意度:

   成交: 61 次

   评论: 0 次

  重量:0.21KG
  • 数量:
商品描述

Bada(巴塔)公仔
    大家好!我是Bada 巴塔。欢迎了解我哦!

居住地:英国伦敦
喜好:拥抱、毛毯、蓝色毛毯、黄色靴子、吃早餐、翻跟头
真实世界中的动物:白色博美犬
性别:男孩
性格: 好奇、忠诚、易兴奋、逞英雄


 • 购买人 会员级别 数量 属性 购买时间
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-02-22 16:18:52
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-02-22 08:38:27
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-02-21 08:33:37
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-02-18 13:19:13
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-02-18 09:42:54
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-02-17 22:26:27
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-02-17 22:18:35
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-02-14 13:38:46
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-02-13 17:16:39
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-02-12 13:07:04
  • 商品满意度 :
  暂无评价信息