Learn and Play Together
 • 巴塔(Bada)公仔(72小时之内发货)
  ❤ 收藏
 • 巴塔(Bada)公仔(72小时之内发货)

  Bada(巴塔)公仔
      

  • ¥159.00
   ¥0.00
   ¥159.00
   ¥159.00
   ¥95.40
   ¥79.50
   ¥79.50
   ¥119.25
   ¥159.00
   ¥135.15
  • 满意度:

   成交: 87 次

   评论: 0 次

  重量:0.21KG
  • 数量:
商品描述

Bada(巴塔)公仔
    大家好!
我是Bada 巴塔。欢迎了解我哦!

居住地:英国伦敦
喜好:拥抱、毛毯、蓝色毛毯、黄色靴子、吃早餐、翻跟头
真实世界中的动物:白色博美犬
性别:男孩
性格: 好奇、忠诚、易兴奋、逞英雄
玩偶尺寸:16cm x 19cm x 25cm


 • 购买人 会员级别 数量 属性 购买时间
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-04-25 13:12:50
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-04-25 08:08:07
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-04-19 14:48:54
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-04-17 09:51:06
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-04-17 09:47:03
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-04-17 09:16:48
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-04-15 10:35:03
 • z***owu1003@outlook.com 普通会员 1    2019-04-09 10:25:07
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-04-09 09:54:34
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-04-09 09:51:32
  • 商品满意度 :
  暂无评价信息