Learn and Play Together
 • 克里(Curly)公仔(72小时之内发货)
  ❤ 收藏
 • 克里(Curly)公仔(72小时之内发货)

  克里(Curly)公仔

  • ¥159.00
   ¥0.00
   ¥159.00
   ¥159.00
   ¥95.40
   ¥79.50
   ¥79.50
   ¥119.25
   ¥159.00
   ¥135.15
  • 满意度:

   成交: 95 次

   评论: 0 次

  重量:0.26KG
  • 数量:
商品描述

克里(Curly)公仔大家好!
我是Curly 克里。欢迎了解我哦!


居住地:巴塔木世界彩虹火山附近

喜好:雪橇、跳舞
真实世界中的动物:企鹅
性别:男孩
性格: 同情心、包容
波谷的弟弟,杰西的哥哥。
玩偶尺寸:24cm x 15cm x 28cm
  

 • 购买人 会员级别 数量 属性 购买时间
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-04-29 08:39:48
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-04-28 09:33:52
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-04-25 08:08:07
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-04-23 08:59:24
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-04-19 09:15:50
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-04-15 10:27:50
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-04-14 20:38:49
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-04-14 20:34:17
 • 1***35565@qq.com 75折分销商 1    2019-04-09 09:51:32
 • 2***892289@qq.com 75折分销商 1    2019-04-07 21:46:23
  • 商品满意度 :
  暂无评价信息